Bygglosvbefriade åtgärder översikt

Lagändringar för mindre bostäder och tidsbegränsade bygglov började gälla den 1 juli 2014. Dagen efter, den 2 juli 2014, började lagändringar för vissa bygglovsbefriade åtgärder att gälla. Du kan:

  • bygga Attefallshus, antingen som självständig bostad eller komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter
  • göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter
  • bygga högst två takkupor
  • inreda ytterligare en bostad.

Åtgärderna kräver inte bygglov, men en anmälan ska göras till kommunen som därefter lämnar startbesked. Du måste invänta startbesked innan du börja bygga.

Snabbguide för bygglovsbefriade åtgärder

Bygglovsbefriade åtgärder
Bygglovsbefriade åtgärder

Översikt byggregler och tillämpning

källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Mer läsning