Bygglov – så fungerar det

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa andra ändringar och ombyggnader måste du också söka bygglov eller göra en anmälan. Men det finns en del åtgärder som inte kräver bygglov. Ibland behöver du ansöka om rivningslov eller marklov, till exempel när du ska riva en byggnad. Om du har frågor ska du alltid vända dig till byggnadsnämnden i din kommun. De hjälper dig gärna.