Varför behövs lagar och regler?

Hur vi använder mark och vatten påverkar både vår miljö och hela samhällets utveckling. Det som byggs finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället vissa krav på det som byggs. Regler om planering och byggande finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Du hittar reglerna på webbplatsen www.lagrummet.se.