Om

Byggregler.com är en informationssida för spridning av de nya byggreglerna som trädde i kraft i juli 2014.  Informationen som publicerats är en återgivning från Boverket, Riksdagen och andra informationskällor. Siktet är att göra informationen mer lättillgänglig och förståelig för att öka byggandet i Sverige på laglig väg och på så vis minska möjliga konflikter med t.ex. grannar och kommun.

Kontakta oss gärna oavsett ärende i formulär nedan

[contact-form subject=’byggregler.com’][contact-field label=’Namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-post’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Webbplats’ type=’url’/][contact-field label=’Meddelande’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]